Gezondheidszorg in het buitenland - On Go
21862
page-template-default,page,page-id-21862,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Gezondheidszorg in het buitenland

Zorg is niet overal zo goed geregeld als in Nederland. Nederlanders met een medisch probleem komen in het buitenland vaak voor verrassingen te staan. Denk aan het ontbreken van de benodigde medische specialisten, artsen die gebrekkig Engels spreken, beperkte dekking vanuit de verzekering en zorgkosten die (daardoor) hoger oplopen. Wij geven een inkijkje in de zorgstandaarden van de populairste Europese vakantielanden.

Net zoals in Nederland geldt in Spanje en Italië ook dat de huisarts als poortwachter dient. Dus eerst naar de huisarts en die verwijst naar de specialist. In Frankrijk, België, Duitsland, Griekenland en Turkije is geen verwijzing nodig van een huisarts om een specialist in het ziekenhuis te bezoeken.

De Europese zorgpas of EHIC wordt alleen geaccepteerd door artsen en ziekenhuizen die voor het openbare zorgstelsel werken. In de privézorg is de pas niet bruikbaar. Als u naar een privékliniek gaat, kunt u bij thuiskomst om een vergoeding van de kosten vragen. Maar ga tevoren na waar u recht op heeft, want de maximale vergoeding kan lager zijn dan u gewend bent.

Spanje

Gezondheidszorg in Spanje

In Spanje is de zorg verdeeld in publieke zorg en private zorg. De publieke medische zorg in Spanje is van een hoog niveau en vergelijkbaar met Nederland. Belangrijke verschillen tussen de publieke medische zorg in Spanje en Nederland hebben met name betrekking op de organisatie van de zorg en de toegankelijkheid: de zorg is in Spanje in de publieke zorg over het algemeen wat anders georganiseerd en dat geeft een vreemd gevoel in het begin. Soms is het onduidelijk hoe afspraken tot stand komen, waar afspraken te moeten maken, bejegening van patiënten is anders dan in Nederland, artsen staan nog meer op een voetstuk, etc. Wat betreft de toegankelijkheid: zeker in de gebieden waar veel buitenlanders wonen, zijn de wachtlijsten vaak lang! Maar daarvoor is ONGO om te bemiddelen en vooraf contact met het ziekenhuis te leggen en te regelen dat u geholpen wordt.

In Benidorm is een ziekenhuis dat gecontracteerde zorg biedt vanuit een aantal grote Nederlandse zorgverzekeraars

U kunt ook kiezen voor private zorg: Voor wie wat meer zekerheid en luxe wenst, biedt de private gezondheidszorg in Spanje uitkomst: privé ziekenhuizen bieden alle medische zorg van hoge kwaliteit in moderne ziekenhuizen die meer zijn ingericht zoals wij dat gewenst zijn in het Nederland en vaak nog beter (het lijken soms net hotels). Tolken zijn patiënten van dienst als ze het niet meer weten en vragen hebben, iedereen beschikt over een eenpersoonskamer met slaapgelegenheid voor familie, rechtstreekse contacten met de Nederlandse verzekeraars, etc. Aan de private zorg zijn hogere kosten verbonden.  Het deel dat de Nederlandse zorgverzekering dan vergoedt voor de behandeling daar, zal de kosten maar voor een deel dekken. Dus houdt er dan rekening mee dat u veel zelf zal moeten bekostigen.

Frankrijk

Gezondheidszorg in Frankrijk

De gezondheidszorg is van goede kwaliteit en is verdeeld in zorg via openbare ziekenhuizen en privé ziekenhuizen. Hier zit veel verschil in de kosten die deze ziekenhuizen vragen. Het is voor de openbare ziekenhuizen moeilijk om artsen aan te trekken omdat de private zorg voor de artsen interessanter is om voor te werken. ONGO zal bij advies en bemiddeling voor u uitzoeken waar u het beste terecht kunt en u vooraf laten weten welke kosten door uw zorgverzekering of reisverzekering gedekt zijn bij het voortzetten van uw behandeling of zorg in Frankrijk.

Middelgrote plaatsen hebben allen een ziekenhuis, een CHR (centre hospitalier régional) en in de grote plaatsen opereert de CHU (centre hospitalier universitaire, zeg maar een academisch ziekenhuis). Voor uw oncologische behandeling zult u vaak aangewezen zijn op een CHU. Er zijn ook particuliere ziekenhuizen, eertijds vaak religieuze instellingen, die in weinig meer zijn te onderscheiden van de algemene ziekenhuizen. Ook het systeem van vergoedingen en verzekeringen is vrijwel gelijk aan dat bij de publieke hospitalen.

Vaak is de service wat beter in de privé-ziekenhuizen. Voor het grotere comfort (eigen kamer, telefoon, televisie) dient wel extra te worden betaald (forfait hospitalier.) Ook voor deze ziekenhuizen is het  verstandig je ervan te vergewissen of uw verzekering uw onkosten vergoedt.

In Frankrijk moet men zelf voor handdoeken en dergelijke zorgen, deze worden niet door het ziekenhuis verstrekt, zo heeft menige Nederlander die werd opgenomen tot zijn schrik ervaren. De bezoekuren zijn ruim, de efficiency is groot, de wachtlijsten zijn kort of bestaan niet en de kwaliteit van het eten is matig. Een glaasje wijn drinken mag, mits het bezoek zo vriendelijk is een fles mee te nemen.

Een ander verschil is ook dat de patiënt bij wie een radiologisch onderzoek (radio) is gedaan of een echo of scan is gemaakt, de foto’s en uitslagen mee naar huis mag nemen. Vaak moet je echter ook direct afrekenen.

Nogal wat eenvoudige medische verrichtingen kunnen ook thuis gebeuren door de zelfstandig gevestigde verpleegkundigen (infirmières); zij komen bloed afnemen, rijden de monsters naar de analyselaboratoria en doen verder de werkzaamheden die in Nederland vroeger door de wijkverpleegster werden gedaan. In Frankrijk hoef je niet lang te wachten op de uitslag van zo’n bloedtest. De verpleegkundige  brengen de monsters naar een van de talrijke commercieel gerunde laboratoria en de volgende morgen brengt de post de resultaten van het onderzoek, thuis én bij de huisarts. De meeste kosten worden vergoed door de verzekering.

België

Gezondheidszorg in België

De Belgische gezondheidszorg is over het algemeen toegankelijk en betaalbaar en is kwalititatief hoogstaand. De gezondheidszorg is grotendeels hetzelfde geregeld als in Nederland.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zoals artsen en verpleegkundigen zijn over het algemeen hoog opgeleid en genieten vrije vestiging, vrije beroepsuitoefening en titelbescherming. Hierdoor zie je meer specialisten die (ook) een particuliere praktijk aan huis hebben.

Vanuit Nederland wordt er veel geplande zorg uitgevoerd in België, door bijvoorbeeld Nederlanders die dicht bij de grens wonen, over het algemeen zijn de wachttijden in België korter en de zorg is prima geregeld.

Duitsland

Gezondheidszorg in Duitsland

In Duitsland bestaan (publieke) staatsziekenhuizen, liefdadigheid / non-profit ziekenhuizen, en privé-klinieken.

De meeste steden hebben een of meer ziekenhuizen met een polikliniek. In alle ziekenhuizen is de behandeling goed tot uitstekend en zijn alle moderne faciliteiten aanwezig. Er is altijd een eerste hulp ingang ( Notaufnahme) waar u in noodgevallen meteen geholpen wordt.

Alle ziekenhuizen, behalve privé-klinieken nemen buitenlandse patiënten aan. De ziekenhuizen zijn zeker niet goedkoop, dus ook hier is het belangrijk goed te bekijken welk deel door uw verzekering wordt vergoed.

Italië

Gezondheidszorg in Italië

Elke middelgrote stad heeft wel een ziekenhuis (ospedale) of kliniek (clinica).  Er zijn zowel openbare als privéziekenhuizen – de openbare ziekenhuizen zijn gratis voor de Italiaan, de privéziekenhuizen hebben meer luxe zoals bijvoorbeeld airco. Ook ziet u dat private ziekenhuizen ruimere bezoektijden hebben dan de openbare ziekenhuizen, waar u slechts 2-3 uur per dag op bezoek mag. De kosten van een opname in een privéziekenhuis zijn over het algemeen vele malen hoger dan in openbare ziekenhuizen.

Zoekt u ter plekke naar het ziekenhuis, kijk dan uit naar het internationale teken (een witte H op een blauwe achtergrond) langs de weg. Ook zijn er vaak aan de kust dependances voor eerste hulpposten (pronto socorso).

Ziekenhuizen in Italië zitten anders in elkaar dan in Nederland. Het is niet ongebruikelijk dat uw familie eten brengt – dit omdat het eten in het ziekenhuis over het algemeen niet lijkt op wat u normaliter gewend bent in Italië. Laat degene die u begeleidt dan ook voor de zekerheid zorgen voor wat eten en drinken.

Houd er ook rekening mee dat de privacy niet altijd zo groot is als u mogelijk gewend bent. Kamers van 3-6 bedden zijn niet ongebruikelijk, en soms ontbreken zelfs de voor privacy zorgende tussenliggende gordijntjes.

Turkije

Gezondheidszorg Turkije

Allereerst is het belangrijk om je te beseffen dat in Turkije een scheiding bestaat tussen staatsziekenhuizen en privéziekenhuizen.

De kwaliteit van zorg is in principe van redelijk niveau in deze staatsziekenhuizen. Maar de faciliteiten laten vaak te wensen over. Een badkamer deelt u met tien anderen bijvoorbeeld. En er wordt in deze ziekenhuizen veel bezuinigd, soms op de verkeerde dingen.

Voor de luxere zorg moet u in de privéziekenhuizen zijn. In het Turks herkent u deze ziekenhuizen aan het woordje ‘Özel’. Een eigen kamer en badkamer zijn de standaard in deze ziekenhuizen. Sommigen zijn nog mooier dan uw hotel! De prijzen liggen er dan ook een stuk hoger. Een Nederlandse (reis)verzekering vergoedt in de meeste gevallen de zorg in privéziekenhuizen.

Turkije heeft de medische zorg aan buitenlandse toeristen verbeterd. Er zijn speciale coördinatie centra voor buitenlanders geopend binnen de bestaande ziekenhuizen. Hier kunnen toeristen terecht voor spoedeisende hulp. Het medisch personeel in de coördinatiecentra spreekt Engels.

Deze coördinatiecentra vindt men in alle belangrijke toeristische steden. In een aantal andere steden zijn in ziekenhuizen aparte afdelingen voor toeristen geopend. Er is tevens een callcenter actief welke zich richt op toeristen. Het callcenter is voor spoedgevallen bereikbaar op het bekende telefoonnummer 112. Voor minder spoedeisende zaken kan men 184 bellen.

Coördinatiecentrum buitenlandse toeristen

In de volgende steden is een coördinatie centrum voor buitenlanders aanwezig:

  • Istanbul
  • Ankara
  • Muğla
  • Izmir
  • Antalya
  • Aydin
  • Gaziantep

De medici die hier werken beheersen de Engelse taal. Bij opname vindt altijd onderzoek plaats door een arts alvorens een behandelplan wordt opgestart. Deze centra kunnen ook doorverwijzen naar specialisten waarbij, indien noodzakelijk, ook wordt gezorgd voor een tolk. Het Turkse ministerie van gezondheid heeft besloten om deze centra te openen om de toestroom van buitenlandse patiënten op te kunnen vangen. Dit zijn niet alleen toeristen, maar ook buitenlanders die naar Turkije komen in het kader van medisch toerisme.

Callcenter voor buitenlanders

Toeristen die liever eerst telefonisch contact opnemen alvorens ze een ziekenhuis bezoeken kunnen voor spoedeisende hulp 112 bellen en voor gezondheidsklachten 184. Bij het callcenter zijn Engels sprekende dokters en assistenten aanwezig die telefonisch eerste hulp kunnen verlenen en indien nodig kunnen doorverwijzen.

Griekenland

Gezondheidszorg Griekenland

De kwaliteit van de gezondheidszorg en gezondheidszorg faciliteiten in Griekenland laten, hoewel deze aan het verbeteren zijn, veel te wensen over.

Ondanks dat de medische scholing van hoog niveau is, is de gezondheidszorg één van de slechtste in Europa, voornamelijk wegens te weinig financiering. Openbare ziekenhuizen zijn overspoeld met patiënten.

In Griekenland werken openbare en privé geneeskunde naast elkaar en vullen elkaar aan, hoewel in sommige gebieden openbare gezondheidsfaciliteiten beperkt zijn, voornamelijk op de eilanden. Overplaatsingen van provinciale ziekenhuizen en ziekenhuizen op eilanden naar ziekenhuizen in Athene of andere belangrijke ziekenhuizen (bijvoorbeeld het Universitaire Ziekenhuis in Ionnina) zijn gebruikelijk.

Momenteel verbetert de overheid het gezondheidssysteem en een wezenlijke investering (waarvan veel afkomstig is van EU financiering) wordt gebruikt voor de verbetering van bestaande ziekenhuizen, voor de bouw van nieuwe faciliteiten (bijvoorbeeld een groot ziekenhuis op Korfu welke recentelijk is geopend), voor het ontwikkelen van mobiele medische eenheden, voor het installeren van technisch geavanceerde instrumenten en het verbeteren van ongeval en noodfaciliteiten.